Βιογραφικό


ΣΠΟΥΔΕΣ

- Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος (2003)- Πτυχίο ALS (Advanced Life Support) (2005)

- Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (2011)

 - Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (2003)

- Μετεκπαίδευση στο τμήμα Ηλεκτροφυσιολογίας και Αρρυθμιών στο νοσ. St Luke's/Roosevelt Hospital, Columbia University, New York (2012)- Ειδικότητα Καρδιολογίας (2015)

- Master Class of Courses on Clinical Trials, Cambridge University Hospitals NHS (2015)

- Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος στην Σουηδία (2015)

- Αναγνώριση Υπερήχων Καρδιάς από την Ευρωπαική Καρδιολογική Εταιρία ESC/EACVI (2015)

- Μαγνητική Καρδιάς Level 1 CMR (2016)

Click to edit

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

- Ιδιωτικό Καρδιολογικό ιατρείο

- Συνεργάτης Νοσοκομείων "υγεία", "Μητέρα", "Βιοκλινική" 

- Έμμισθος Καρδιολόγος Νοσ. Υγεια απο 2/2017 έως 2/2018

-  

- Ιδιωτικό Καρδιολογικό Ιατρείο και Άμισθος Συνεργάτης στο Τμήμα Αιμοδυναμικού (Στεφανιογραφιών-Αγγειοπλαστικής) της Β Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσ. "Ερυθρός Σταυρός" εώς σήμερα

- Τμήμα Αιμοδυναμικού (Στεφανιογραφιών-Αγγειοπλαστικής) στο Νοσ. "Ερυθρός Σταυρός" (2010, 2013-2014)

- Τμήμα Ηλεκτροφυσιολογίας και Αρρυθμιών στο Νοσ. "Ερυθρός Σταυρός" και Νοσ. St Luke's/Roosevelt Hospital, Columbia University, New York (2012)

- Αναγνώριση ειδικότητας Καρδιολογίας στην Σουηδία (2015)

- Τμήμα Υπερήχων Καρδίας, Διαθωρακικό (ΤΤΕ), Διοισοφάγειο (ΤΟΕ) και Δυναμική Υπερηχοκαρδιογραφία (Stress Echo) στο Νοσ. "Ερυθρός Σταυρός" (2011 και 2014)- Τμήμα Κλινικής Καρδιολογίας και Εκπαίδευση στην Καρδιολογική Μονάδα στο Νοσ. "Ερυθρός Σταυρός" (2010 - 2012)

- Τμήμα Βασικής Έρευνας στο Πειραματικό της Εταιρίας ELPEN (2008-2010)

- Τμήμα Υπέρτασης στο Υπερτασικό Εξωτερικό Ιατρείο της 'Α Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσ. "Λαικό" (2005-2010)

- Τμήμα Παθολογίας στα Νοσ. "Παπαδημητρίου - 1ο ΙΚΑ" (2007-2008) και 251 ΓΝΑ (2005-2006)

 

Click to edit

-

ΜΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

- Μέλος Ευρωπαικής Καρδιολογικής Εταιρίας ESC/EACPR Member

- Μέλος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας

- Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας 

Πόντου 20-22
11528, Ιλίσια - Αθήνα      

Δευτέρα - Παρασκευή (εκτός Τρίτης)
15.00 - 22.00